Webpad Seksuele Vorming
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

1.
Ondergetekende wil met dit webpad een hulpmiddel aanreiken m.b.t. de seksuele vorming, seksuele voorlichting van kinderen.

2.
Zelf acht ik dit webpad geschikt voor groep 8 van de basisschool en de onderbouw (klas 1-2) van het voortgezet onderwijs.

Uiteraard kan eenieder deze grens op een andere plaats leggen.

3.
Dit webpad is slechts een hulpmiddel en kan m.i. dus nooit in de plaats komen van lessen, discussies, e.d. die rond dit onderwerp op school en thuis worden gegeven, c.q. gehouden. Dit webpad behandelt echt niet alle 'ins en outs' rond dit onderwerp.

4.
Ik wil erop wijzen, dat alle internetsites die in dit webpad staan, alsmede de sites die op de Yurls-site over seksuele vorming staan, gewoon voor iedereen met een computer toegankelijk zijn.

Ik heb ze alleen op een overzichtelijke manier bij elkaar gebracht.

5.
Ondanks dat er scholen zullen zijn, waar de seksuele vorming (om allerlei moverende redenen) niet op school plaatsvindt, wil ik dit webpad niet uit de weg gaan en zal de afbeelding zijn plaats krijgen tussen de rest van mijn webpaden.

6.
Het omgaan met seksualiteit op school is nogal controversieel.
Enerzijds vinden we het wel belangrijk, maar anderzijds vinden veel leerkrachten het  moeilijk om bespreekbaar te maken.
Laat dit webpad een handreiking zijn.

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

7.
Dit webpad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Ik heb getracht om hierbij veel aspecten die bij de seksuele vorming een rol spelen in dit webpad aan bod te laten komen.

8.

Ondergetekende is niet verantwoordelijk voor bezoeken aan dit webpad door kinderen van andere leeftijdscategorieën dan eerder genoemd.

Jack Nowee
laatste aanpassingen: januari 2019

 

Ook van toepassing.

Voor het webpad klik HIER ,
of op het tablad bovenaan deze pagina.

Voor leerkrachten:
YURLS

(Advertentie voor leraar of ouder)