Webpad Seksuele Vorming
 
(Advertentie)
(Advertentie)

1.
Ondergetekende wil met dit webpad een hulpmiddel aanreiken m.b.t. de seksuele vorming, seksuele voorlichting van kinderen.

2.
Zelf acht ik dit webpad geschikt voor groep 8 van de basisschool en de onderbouw (klas 1-2) van het voortgezet onderwijs.

Uiteraard kan eenieder deze grens op een andere plaats leggen.

3.
Dit webpad is slechts een hulpmiddel en kan m.i. dus nooit in de plaats komen van lessen, discussies, e.d. die rond dit onderwerp op school en thuis worden gegeven, c.q. gehouden. Dit webpad behandelt echt niet alle 'ins en outs' rond dit onderwerp.

4.
Ik wil erop wijzen, dat alle internetsites die in dit webpad staan, alsmede de sites die op de Yurls-site over seksuele vorming staan, gewoon voor iedereen met een computer toegankelijk zijn.

Ik heb ze alleen op een overzichtelijke manier bij elkaar gebracht.

5.

Op de basisschool, in het speciaal onderwijs en in de onderbouw van de middelbare school is seksuele voorlichting verplicht.
De manier waarop de school dit invult verschilt per school.

Scholen moeten aandacht besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit. Voor het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs staat dit opgenomen in de kerndoelen.

 

Basisonderwijs en speciaal onderwijs

Kerndoel 38 en 53: De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

 

(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)

6.
Dit webpad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Ik heb getracht om hierbij veel aspecten die bij de seksuele vorming een rol spelen in dit webpad aan bod te laten komen.

7.

Ondergetekende is niet verantwoordelijk voor bezoeken aan dit webpad door kinderen van andere leeftijdscategorieën dan eerder genoemd.

Jack Nowee
laatste aanpassingen: maart 2022

 

Voor het webpad klik HIER ,
of op het tablad bovenaan deze pagina.

Voor leerkrachten:
YURLS

(Advertentie)